English l Swedish

Westerfors & Medbo Ingenjörsbyrå AB

hem presentation besök oss kontakt login
 
Stress1

Tel. 031 150850

 

Termodynamik

Värmeväxling -
Vi hjälper våra kunder med att allt från framtagning av värmeväxlar specifikationer till idrifttagning. Vår specialitet ligger i termisk design och optimering av växlare för att få ned kostnaden för våra kunder. Vi löser värmeöverföringsproblem av komplexa geometrier och funktioner med hjälp av CFD och FEM analyser. 

Temparaturfördelning
Vi analyserar temperaturfördelningsproblem där det ofta finns risker för höga temperaturkoncentrationer som kan leda till bucklings och hållfasthetsproblem. Vi har gjort ett antal haveriutredningar där vi har gjort modeller av befintliga komponenter och system som har havererat på grund av höga temperaturkoncentrationer. Där har vi sedan modifierat designen för att få en bättre temperaturfördelning och lägre spänningar.

 

Copyright © 2009 WMI AB. All rights reserved.