Konstruktion & Design

Design

Med vår breda kompetens kan vi lösa avancerade problem som involverar flera områden, med fokus på hållfasthet, temperatur och strömningsförhållanden. Våra ingenjörer hjälper till i såväl abstrakta problemlösningssituationer som utveckling mot förbestämda mål. Vi levererar både helhetslösningar alternativt dellösningar utefter kundens specifika utmaningar.

Konstruktionsritningar

I mer än 25 år har WMI levererat kompletta tillverkningsritningar på t.ex. tryckkärl, värmeväxlare och stålstrukturer. Våra ingenjörer vet vad som förväntas av tillverkande parter och kunder. Vi har spetskompetens inom systemdesign och hjälper våra kunder med rörlayoutritningar, isometriska ritningar och P&ID.

Produktoptimering

Ständigt ökade miljö- och prestandakrav ställer höga förväntningar
på företag inom industrin. Våra ingenjörer optimerar komponenter med avseende
på bland annat godstjocklek och värmeöverförande ytor, för att göra dig som kund konkurrenskraftig på den internationella marknaden.