Projektledning

Projektledning

Våra ingenjörer har bred erfarenhet av att leda stora som
små projekt. Vi arbetar som projektledare dels i den egna organisationen och i
våra kunders projektorganisationer. Våra projektledare har hög kompetens och
stor erfarenhet inom industri, energi och produktutveckling. Med ett kommunikativt ledarskap leder våra projektledare ert projekt från idé till slutresultat.