Termodynamik

Värmeväxling

En viktig del av arbetet på WMI är att hjälpa kunder med framtagning av specifikationer för konkurrenskraftiga och hållbara värmeväxlare. Med över 25 års erfarenhet inom termisk design och optimering av värmeväxlare bidrar vi till att sänka kostnaderna för dig som kund. Vi  löser värmeöverföringsproblem av komplexa geometrier och funktioner med hjälp av CFD och FEM analys.

Temperaturfördelning

Vi analyserar temperaturfördelningsproblem där det ofta finns risker för höga temperaturkoncentrationer som kan leda till bucklings och hållfasthetsproblem.  WMI har genomfört många haveriutredningar där komponenter och system havererat på grund av höga temperaturkoncentrationer. Genom modellering och analys har problemområden identifierats. Där har vi sedan metodiskt modifierat designen för att få en bättre temperaturfördelning och lägre spänningar.