Strömningsteknik

CFD analyser

Vi utför CFD analyser för att fastställa flödesfältet i och kring komponenter, såsom ventiler, värmeväxlare, spridare och övrig processutrustning. Våra ingenjörer utför analyser av bland annat flödesfördelningsproblem, tryckfallsberäkningar och spridningsproblem. Ofta finns här en koppling till temperaturfördelning eller hållfasthetsproblem. 

Processdesign

WMI är specialister på process- och komponentdesign. Med vår breda expertis hjälper vi dig som kund genom hela processen från förstudie till driftsättning. Vi utför flödes- och tryckfallsanalyser av rörsystem och komponenter för att effektivisera och utveckla kunders anläggningar. Våra ingenjörer har stor kunskap inom process- och komponentdesign och kan med ett helhetstänk ta ansvar för helhetsåtaganden såväl som mindre problemlösning.